loading...

Angelina Jolie rơi nước mắt trước nạn nhân bạo lực tình dục

Minh tinh không ngăn được cảm xúc khi nghe các nạn nhân trò chuyện về những trải nghiệm đau đớn của họ.

12 hiểu lầm tình dục phổ biến25 tuổi bị nghiện tình dụcPamela Anderson nhiều lần bị lạm dụng tình dục
Angelina Jolie rơi nước mắt trước nạn nhân bạo lực tình dục
Angelina Jolie rơi nước mắt trước nạn nhân bạo lực tình dục
Angelina Jolie rơi nước mắt trước nạn nhân bạo lực tình dục
Angelina Jolie rơi nước mắt trước nạn nhân bạo lực tình dục
Angelina Jolie rơi nước mắt trước nạn nhân bạo lực tình dục
Angelina Jolie rơi nước mắt trước nạn nhân bạo lực tình dục
Angelina Jolie rơi nước mắt trước nạn nhân bạo lực tình dục
Angelina Jolie rơi nước mắt trước nạn nhân bạo lực tình dục
Angelina Jolie rơi nước mắt trước nạn nhân bạo lực tình dục
Angelina Jolie rơi nước mắt trước nạn nhân bạo lực tình dục
Angelina Jolie rơi nước mắt trước nạn nhân bạo lực tình dục
Angelina Jolie rơi nước mắt trước nạn nhân bạo lực tình dục
Angelina Jolie rơi nước mắt trước nạn nhân bạo lực tình dục
Angelina Jolie rơi nước mắt trước nạn nhân bạo lực tình dục

Song Ngư
Ảnh: AP, PA

Nguồn: Vnexpress.net